Rudo Boras

TUŽNO SJEĆANJE
Na voljenog supruga, oca i djeda


RUDO BORAS

17.07.2018.-17.07.2020.

S ljubavlju ćemo te spominjati, po dobru pamtiti i u srcu uvijek nositi

Tvoji: Supruga, djeca i unučad

Pošalji brzojav