Nikolina Primorac


NIKOLINA PRIMORAC
15.08.2005.-15.08.2021.

Fališ nam u svakom otkucaju srca, svakom treptaju oka, svakoj sekundi života.

Zauvijek si u našim mislima i srcima.

Slatko snivaj vječni san anđele naš.

Tvoji najmiliji