Nevenka Džajić


Nevenka Džajić

10.5.2021-10.6.2021

Ni život koji prolazi, ni vrijeme koje teče bol i tugu izbrisati neće.
Sjećanje na tebe bolno je, ali ljubav prema tebi vječna je.
Zauvijek si u našim mislima i srcima.

Počivala u miru Božjem!

Tvoji najmiliji

Pošalji brzojav