Mirko Loboja


MIRKO LOBOJA

11.09.2020. – 11.09.2021. 

Ljubav i sjećanje na tebe dio su naših života u kojima zauvijek ostaješ  i neizmjerno nedostaješ.

Počivaj  u miru Božjem!

Tvoji supruga i djeca sa obiteljima