Mirjana Herceg

SJEĆANJE

Mirjana Herceg
08.08.2019. – 08.08.2020

Godinu dana je prošlo da koračaš Božjim stazama i da nisi sa nama.
“Ljubav i sjećanje na tebe dio su naših života u kojima zauvijek ostaješ i neizmjerno nedostaješ”.

Počivala u miru!

Tvoji najmiliji