Milenko Bandur – Mićko


MILENKO BANDUR – Mićko

30.6.2019. – 30.6.2020.

Hvala ti za sve

Nikad te zaboraviti nećemo

Volimo te

Tvoji MATIJA, HEDAL, SANJA, EDITA

Pošalji brzojav