Mile Kozina


MILE KOZINA pok. Ivana
22.9.2020. – 22.9.2021.

Već je tužna godina dana kako si nas napustio,
ali ti nikada nećeš biti napušten iz naših srca
i molitva,
Tvoja supruga Nevenka s djecom i obiteljima

Pošalji brzojav