Milan Mikulić Sekić


MILAN MIKULIĆ – SEKIĆ

16.2.2018. – 16.2.2020

Sjećanje na tebe i tvoj lik
nikad neće izblijediti.
Uvijek ćeš biti u našim srcima i vječno
živjeti u njima.

Tvoja supruga Ljubica s djecom i unučadima