Mario i Matija Medić

MARIO MEDIĆ                        MATIJA MEDIĆ
09.08.1992-09.08.2019.             09.08.2012.-09.08.2019

UVIJEK STE S NAMA…..
U SVAKOM NAŠEM KORAKU, OSMIJEHU I SUZI….

VESNA, MARINA, MILOŠ, ANTE I MARIO

Pošalji brzojav