Mario i Maća Medić


MARIO MEDIĆ

09.08.1992.-09.08.2020.

MAĆA MEDIĆ
09.08.2012.-09.08.2020.

Sve bi da da si tu
Barem jedan tren da vičnost bude
Da ti pratim trag u beskraju
Sve bi da da si tu…

Vesna, Marina, Miloš, Ante i Mario

Pošalji brzojav