Mario i Maća Medić


MARIO MEDIĆ

09.08.1992.-09.08.2021.

MAĆA MEDIĆ
09.08.2012.-09.08.2021.

Uvijek ste u našim mislima…

Vesna, Marina, Ante, Mario i Miloš