Marijan Artuković


MARIJAN ARTUKOVIĆ

12.09.2010.-12.09.2021.

“Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih” (Psalam 116,15).

Uvijek si u sjećanju i molitvama svojih najmilijih.