Maća Medić


MEDIĆ MAĆA

09.08.2012. – 09.08.2018.

Bila si i ostala svijetlo
na našem putu života
koje ćemo uvijek slijediti.

Vesna i Marina, Miloš, Ante i Mario.