Krešo Vištica


KREŠO VIŠTICA

11.04.2015. – 11.04.2020

Uvijek si u našim molitvama i mislima

Supruga Vilka, sin Mirko, kćeri Angela i Brigita s obiteljima