Ivanka Alilović


IVANKA ALILOVIĆ
19.04.2021. – 19.04.2022.
Postoje neke tišine koje govore više od riječi…
Ako i postoje riječi koje mogu objasniti koliko nam nedostaješ, mi ih ne nalazimo.
Mirno spavaj u krilu Gospodnjem!
Obitelj

Pošalji brzojav