Ivanka Alilović


IVANKA ALILOVIĆ
1962.-2021.

Ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će (Iv 11,25)

Draga Ivanka,
nadahnula si nas svojom dobrotom i zauvijek ćeš ostati u našim mislima i molitvama.

Tvoji prijatelji
Nena i Mile

Pošalji brzojav