Filip – Veso Čuvalo


FILIP-VESO ČUVALO
11.08. 2007.- 11.08.2021.

Živiš s nama u našoj radosti i tuzi, u svakom našem osmjehu i suzi.
Zauvijek si u našim srcima, mislima i molitvama.

Tvoji najmiliji