Filip Barbarić

FILIP BARBARIĆ
20.08.2020. –  20.08.2021.
Živiš s nama u našoj radosti i tuzi, u svakom našem osmjehu i suzi.
Zauvijek si u našim srcima, mislima i molitvama.

Tvoji najmiliji