Drago Luburić

Sjećanje na voljenog supruga, tatu i djeda


Drago Luburić
25.06.2017-25.06.2019.

Hvala ti za svaki trenutak života što si ga proživio s nama , zauvijek si u našim
mislima i molitvama.

Tvoja supruga Zdenka s djecom!