Drago Lozo


DRAGO LOZO 
06.05.2015.-06.05.2021.

S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne liječi, živiš i živjet ćeš vječno u mom srcu.

Počivaj u miru Božjem!

Tvoja supruga Marijana