Danica Barać

Sjećanje na voljenu i neprežaljenu Ženu Majku Baku
BARAĆ DANICU
10.06.2019. – 10.06.2021.
Hvala ti za dobrotu ,ljubav i sreću kojem si nas uvijek nesebično darivala
Neka te čuvaju Anđeli kako si ti čuvala i pazila nas
Hvala ti na svemu!
 

Ivan s obitelji 

Počivala u miru Božjem!

Pošalji brzojav