Branko Brkić


BRANKO BRKIĆ
26.02.2017. – 26.02.2021

S ljubavlju i ponosom čuvamo
uspomenu na tvoju ljubav,
dobrotu i plemenitost koju
si poklanjao svima.

Počivaj u miru Božjem!

supruga Iva, sinovi: Ivan i Marijan sa obitelji,
kćerka Ivana sa obitelji