Blago Petrušić


Blago Petrušić

15.04.2012. – 15.04.2020.

S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne liječi, živiš i živjet ćeš u našim srcima.
Tvoja Olivija s obitelji.