Ante Kolak


ANTE KOLAK
15.05.2016.-15.05.2021

Dragi, prošlo je 5 nestvarnih godina, i praznine otkad te nema…
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne liječi, živiš i živjet ćeš vječno u našim srcima
Tvoja supruga i djeca