Ana Rašić

Sjećanje na voljenu suprugu, majku, baku i prabaku


Anu Rašić
31.08.2018-31.08.2019

Hvala ti za svu dobrotu i ljubav kojom si nas nesebično darivala. Ostat ćeš vječno u našim srcima.
Počivaj u miru Božjem.
Tvoja obitelj

Pošalji brzojav