Ana – Jaka Mišetić

ANA – JAKA MIŠETIĆ
6.1.2020.-6.1.2022.

Zauvijek čuvamo uspomenu na tebe.
Uvijek si u našim srcima, mislima i molitvama – jer postoji ljubav koju smrt ne prekida.

Tvoja obitelj

Pošalji brzojav